Cập nhật đánh giá xét nghiệm sinh hóa gan

Các xét nghiệm sinh hóa gan được chia thành 4 nhóm. Alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) huyết thanh phản ánh tổn thương tế bào gan. Phosphatase kiềm (ALP) và Gama glutamin transpeptidase (GGT) phản ánh tổn thương ứ mật. Bilirubin và Amoniac phản ánh quá trình sản xuất mật và thải độc.

Liver cancer

Ung thư gan hiện nay đang chiếm nhiều nhất trong số các loại ung thư ở Việt Nam gây tử vong hàng năm trên 25000 người.