Liver cancer

Ung thư gan hiện nay đang chiếm nhiều nhất trong số các loại ung thư ở Việt Nam gây tử vong hàng năm trên 25000 người.

about-star
about-star