HỘI GAN MẬT VIỆT NAM
Phân hội phẫu thuật gan, mật, tụy Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, Số 14, ngõ 19, Phố Nguyễn Văn Lộc, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

ĐT: 090 325 8404

E - mail: vietnamasld@gmail.com

Các trường dấu sao là bắt buộc