Ung thư gan tái phát sau cắt gan & chiến lược điều trị

TỶ LỆ TÁI PHÁT

Tái phát 5 năm

Sau cắt gan # 77 - 100%,

Sau ghép gan 5 – 15%

Tại gan 80 – 95%, dạng đa ổ 50%

Ngoài gan đi kèm 15%

 

about-star