Giá trị của chỉ số Meld và Maddrey trong so sánh tiên lượng nặng ở bệnh nhân xơ gan do rượu và xơ gan nghiện rượu có nhiễm virus viêm gan B

•Khảo sát chỉ số MELD và chỉ số Maddrey ở bệnh nhân xơ gan do rượu và xơ gan nghiện rượu có nhiễm virus viêm gan B.

•Đối chiếu chỉ số MELD và Maddrey trên bệnh nhân xơ gan do rượu và xơ gan nghiện rượu có nhiễm virus viêm gan B ở một số biến chứng.

about-star