Chẩn đoán giai đoạn xơ gan và các phương pháp đánh giá xơ hóa gan

Xơ gan là tiến trình tạo mô xơ lan tỏa và làm thay đổi cấu trúc bình thường của gan thành cấu trúc dạng nốt bất thường

about-star