Cập nhật kết quả và tiến bộ trong ghép gan và ghép tạng trên Thế giới và ở Việt Nam

Ghép tạng là biện pháp có hiệu quả cao trong điều trị các bệnh lý suy tạng giai đoạn cuối. Những năm gần đây ở nước ta nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng trong ghép tạng mang lại các kết quả khả quan. 

about-star