NGƯỠNG CẮT ANTI-HBc IgM GIÚP PHÂN BIỆT ĐỢT BÙNG PHÁT VIÊM GAN VI RÚT B MẠN VỚI VIÊM GAN VI RÚT B CẤP TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

about-star
about-star