KẾT QUẢ ĐO ĐỘ THANH THẢI INDOCYANINE GREEN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG GAN TRƯỚC PHẪU THUẬT CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN VÀ LIÊN QUAN VỚI BỆNH LÝ GAN NỀN

about-star
about-star