Hội đồng khoa học và biên tập tạp chí gan mật Việt Nam

 

1. Chủ tịch Hội đồng: GS TS Lê Trung Hải

2. Phó Chủ tịch HĐ kiêm Tổng Biên tập: PGS TS Trần Văn Hợp

3. Phó Chủ tịch HĐ: PGS TS Trịnh Thị Ngọc

4. Phó Chủ tịch HĐ: GS TS Phạm Như Hiệp

5. Phó Chủ tịch HĐ: PGS TS Nguyễn Hoàng Bắc

6. Thư ký HĐ kiêm Phó Tổng Biên tập: PGS TS Lê Thanh Sơn

7. Uỷ viên: PGS TS Nguyễn Xuân Kiên

8. Uỷ viên: PGS TS Trần Xuân Chương

9. Uỷ viên: PGS TS Lê Hữu Song

10. Uỷ viên: PGS TS Nguyễn Thị Bạch Tuyết

11. Uỷ viên: PGS TS Nguyễn Tiến Thịnh

12. Uỷ viên: PGS TS Phạm Thị Thu Thuỷ

13. Uỷ viên: PGS TS Bùi Huy Hoàng

14. Uỷ viên: PGS TS Bùi Mạnh Côn

15. Uỷ viên: PGS TS Trần Văn Huy

16. Uỷ viên: PGS TS Đậu Xuân Cảnh

17. Uỷ viên: PGS TS Phạm Văn Năng

18. Uỷ viên: PGS TS Đặng Việt Dũng

19. Uỷ viên: PGS TS Nguyễn Quang Nghĩa

20. Uỷ viên: PGS TS Dương Hồng Thái

21. Uỷ viên: PGS TS Đào Quang Minh

22. Uỷ viên: PGS TS Phan Minh Trí

23. Uỷ viên: PGS TS Diêm Đăng Thanh

24. Uỷ viên: PGS TS Trần Minh Điển

25. Uỷ viên: PGS TS Hoàng Thanh Tuyền

26. Uỷ viên: PGS TS Nguyễn Thị Vân Hồng

27. Uỷ viên: PGS TS Nguyễn Nghiêm Luật

28. Uỷ viên: PGS TS Nguyễn Văn Hương

29. Uỷ viên: PGS TS Đỗ Duy Cường

30. Uỷ viên: PGS TS Trần Ngọc Ánh

31. Phó Tổng Biên tập: TS Trần Thị Khánh Tường

32. Thư ký Toà soạn: ThS Trần Thanh Tú

about-star

    Tin cùng loại

about-star