HỘI GAN MẬT VIỆT NAM
Phân hội phẫu thuật gan, mật, tụy Việt Nam

Địa chỉ: Số 29, Phố Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

ĐT: 090 325 8404

E - mail: vietnamasld@gmail.com

  Họ tên * :
  Địa chỉ :
  Điện thoại * :
  Email * :
  Nội dung * :
  Các trường dấu sao là bắt buộc